Trường Đại học Giao thông vận tải - Việt Nam (ESTC)
Bài thuyết trình

Trường Giao thông Vận tải và Truyền thông Đại học (ESTC) được chính thức thành lập vào năm 1962 theo quyết định của chính phủ. ESTC là một trong những thành viên đầu tiên của AUF tại Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 1995.

Sứ mệnh của ESTC là đào tạo cho ngành GTVT và cho xã hội nói chung những kỹ sư, chuyên gia khoa học kỹ thuật có trình độ, tâm huyết với nghề. Ngoài mục đích đào tạo, nó còn là phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu của xã hội. Vì vậy, trường đã đào tạo hàng nghìn kỹ sư, hàng nghìn nghiên cứu sinh. Hầu hết những người đứng đầu các tổ chức quản lý và công ty trong lĩnh vực giao thông vận tải là sinh viên tốt nghiệp ESTC.

Trụ sở chính đặt tại Số 3 Cầu Giấy, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội; cơ sở 2 tọa lạc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số nhân viên của ESTC (2018) là 1.135 người bao gồm 838 giáo viên trong đó có 100 giáo sư và phó giáo sư, 195 tiến sĩ, 491 người có bằng thạc sĩ được phân bổ ở 12 khoa.

Nhiều giáo viên của trường là những chuyên gia nổi tiếng nhất trong ngành GTVT, thành viên Hội đồng cố vấn hoặc Hội đồng cấp Nhà nước. Trường hiện có 19 ngành đào tạo, với 76 chuyên ngành (trong đó có 03 ngành nói tiếng Pháp: Filière des Pont et Chaussées (khánh thành năm 1995) và Ngành Vật liệu và Công nghệ tiên tiến, Ngành Cơ khí (2005-2015)), 16 thạc sĩ. chuyên ngành đào tạo và 17 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. ESTC có hơn 23.000 sinh viên (bao gồm gần 20.000 sinh viên chính quy, 2.000 sinh viên thạc sĩ và 200 nghiên cứu sinh).

Mỗi năm, ESTC thực hiện 20 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và cấp bộ, 90 đề tài nghiên cứu cấp cơ quan và hàng chục đề tài do chính quyền địa phương, các công ty yêu cầu và phối hợp với các đối tác nước ngoài.

Vai trò trong dự án

 

  • ESTC là một phần của Ủy ban Dự án Nội bộ (CIP) và Ban Chỉ đạo (CoPil).

  • ESTC P6 hỗ trợ điều phối viên của WP6 (ULB) “Thực hiện và giám sát một kế hoạch hành động nhiều năm”.

  • ESTC sẽ đồng chịu trách nhiệm phát triển hướng dẫn phương pháp luận để thực hiện các hành động ưu tiên.

  • ESTC cũng sẽ tham gia thành lập một hội nghị khoa học để tận dụng kiến ​​thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản trị. Trường đại học sẽ tham gia vào tất cả các hoạt động của dự án để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Nó sẽ tổ chức Hội thảo Liên Á2 vào năm 2021 trong WP5.

đội

đội