Đại học Western Brittany - Pháp (UBO)
Bài thuyết trình

Đại học Western Brittany, UBO (1971), là một trường đại học tổng hợp có trụ sở tại Brittany (Pháp). UBO cung cấp hơn 300 chương trình cấp bằng về khoa học, nhân văn, công nghệ, y học và luật cho 22.000 sinh viên, 9% trong số đó là quốc tế (đại diện cho 100 quốc gia). Hơn 100 luận án tiến sĩ được bảo vệ mỗi năm. Dựa trên 39 phòng thí nghiệm nghiên cứu và được thực hiện bởi 1.300 nhà nghiên cứu, nghiên cứu tại UBO xoay quanh bốn trục nghiên cứu: Biển, khoa học xã hội và con người, khoa học kỹ thuật số và toán học, sức khỏe và vật liệu nông nghiệp.

UBO khuyến khích trao đổi liên ngành và sự xuất hiện của các dự án nghiên cứu sáng tạo. UBO đã có kinh nghiệm quản lý các dự án châu Âu kể từ FP4 và tham gia vào 21 dự án nghiên cứu H2020 (4,9 triệu €), trong 9 dự án Erasmus +, trong 3 chương trình Interreg và trong nhiều sáng kiến ​​châu Âu khác. UBO do đó có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án, với sự hỗ trợ về quyền SHTT và tài chính.

Vai trò trong dự án

Vai trò của UBO trong dự án này là tham gia vào việc xây dựng kế hoạch tự đánh giá của các trường đại học, với sự thống nhất của Đại học Khoa học Y tế Phnôm Pênh (USS-P8), lãnh đạo của WP4. Vấn đề là sử dụng kinh nghiệm thu được trong quá trình đánh giá của các Khoa Y để chuyển nó sang một lĩnh vực học thuật rộng lớn hơn. Đây cũng là câu hỏi về việc khai thác kinh nghiệm có được từ sự hợp tác lâu dài với các trường đại học khác nhau ở Đông Nam Á.

 

đội

đội