11Partenariat
Membre

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៥ វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសដាណាង (អាយឌីអាយ) គឺជារចនាសម្ព័ន្ធសមាសធាតុនៃសាកលវិទ្យាល័យដាណាងដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវសេវាកម្មស្រាវជ្រាវនិងផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា។ អាយភីអាយមានមន្ទីររដ្ឋបាលចំនួន ៨ មន្ទីរជំនាញចំនួន ១៤ និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាស្ថានចំន

15 mars 2021
Membre

Được thành lập vào năm 1975, Viện Bách khoa Đà Nẵng (IPD) là một cơ cấu thành phần của Đại học Đà Nẵng, là nơi kết hợp các dịch vụ giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

15 mars 2021
Work Package

WP4 មានគោលបំណងដើម្បីបង្កើតការវាយតំលៃដោយខ្លួនឯងនិងការវិភាគរបស់ខ្លួននៅក្នុងដៃគូនីមួយៗដើម្បីអនុវត្តសារពើភ័ណ្ឌនៃសកម្មភាពដែលវាវិវឌ្ឍន៍និងតំរូវការដែលត្រូវយកមកពិចារណា។

15 mars 2021
Work Package

WP4 nhằm mục đích thiết lập, trong mỗi HEI đối tác, tự đánh giá và phân tích để thực hiện kiểm kê các hoạt động mà nó phát triển và các nhu cầu được tính đến.

15 mars 2021
Activité
Actualité
សង្ខេបព័ត៌មានសាកល្បងព័ត៌មានសង្ខេបព័ត៌មានសាកល្បងព័ត៌មានសង្ខេបព័ត៌មានសាកល្បងព័ត៌មានសង្ខេប
12 mars 2021
Activité
Actualité
Tóm tắt tin tức kiểm tra Tóm tắt tin tức kiểm tra Tóm tắt tin tức kiểm tra Tóm tắt tin kiểm tra
12 mars 2021
Work Package

Le WP4 vise à mettre en place, au sein de chaque EES partenaire, une auto-évaluation et son analyse en vue de réaliser un état des lieux des activités qu’il développe et des besoins à prendre en compte.

26 février 2021
Activité
Actualité
Teste résumé actualité Teste résumé actualité Teste résumé actualité Teste résumé actualité
24 février 2021
Activité
Actualité
Teste résumé actualité Teste résumé actualité Teste résumé actualité Teste résumé actualité
3 février 2021
Work Package

Le WP4 vise à mettre en place, au sein de chaque EES partenaire, une auto-évaluation et son analyse en vue de réaliser un état des lieux des activités qu’il développe et des besoins à prendre en compte.

19 novembre 2020